Trehøje i Mols Bjerge på Djursland

Strategi: A Great Place

Foto: Roar Paaske

A GREAT PLACE
TO LIVE IS
A GREAT PLACE
TO VISIT

Strategi for en mere bæredygtig vækst i turisme i Aarhusregionen

”A great place to live is a great place to visit” er navnet på en strategi for en mere bæredygtig vækst i turismen i Aarhusregionen.

I en tid hvor verden er præget af den ene krise efter den anden – pandemi, krig i Europa, stigende energipriser, inflation og klimakrise, har vi behov for at få sat retning på vejen frem. I en konstant foranderlig verden, har vi brug for at stå sammen og tage målrettede initiativer, som ikke alene bringer os hurtigere gennem kriserne, men også på forkant med fremtiden.

Strategien ”A great place to live is a great place to visit” er derfor vores plan for turisme i en verden, hvor vi rejser igen, og hvor vi rejser os igen.

A Great Place

A Great Place er en omstillingsstrategi, mere end det er en krisestrategi. For der er ikke alene brug for en genrejsning af besøgsøkonomien men også et genbesøg af selve vores tilgang til turisme og destinationsudvikling. Fordi turismen er på vej ind i en ny æra.

A Great Place er en ambition om en bedre turisme, der er i balance med naturen og kulturen og ikke mindst de knap 795.000 mennesker, som bor i Aarhusregionen. Et godt sted at bo er et godt sted at besøge, og en stærk besøgsøkonomi er omvendt med til at gøre Aarhusregionen til et bedre sted at bo.

A Great Place stiller skarpt på de nye spilleregler og værdier, som skal bære transformationen af turismen i Aarhusregionen ind i en ny æra. En æra, hvor turismen tager et bredere ansvar for det sted og det samfund, den foregår i.

VisitAarhus’ mission er at udvikle turismen og markedsføre Aarhusregionen som et mere bæredygtigt rejsemål for ferie- og erhvervsturister samt bidrage til, at turismen skaber værdi lokalt, regionalt og nationalt.

Vi har følgende topprioriteter

 – ting, som vi skal lykkes med

Genrejsning
Vi skal have genopbygget og omstillet turismen. Som destinationsselskab skal vi bidrage til at genvinde tabte markedsandele og tabt beskæftigelse i turisme- og oplevelseserhvervet, og vi skal hjælpe virksomheder og forretningsområder gennem de langsigtede strukturforandringer, som kommer i krisernes kølvand.

Lederskab på bæredygtighed
Vi vil prioritere vores ressourcer og kompetencer til fordel for mere bæredygtige turismeformer, og vi vil udfolde besøgsøkonomiens potentiale for at bidrage til et mere bæredygtigt byliv og oplevelser i naturen. Vi vil tage lederskab på bæredygtig turismeudvikling både økonomisk, social og miljømæssigt.

Lokal forankring og deltagelse
I sin kerne er turismen mødet mellem mennesker og oplevelsen af kulturer og fællesskaber. I Aarhusregionen har vi stærke fællesskaber og en fantastisk tradition for deltagelse og frivillighed. Det skal vi sætte mere i spil, hvis vi skal udnytte turismens fulde potentiale, og hvis vi skal sikre den folkelige opbakning til turismen på lang sigt.

En bredere samtale om turisme
Rollen som destinationsselskab skal man gøre sig fortjent til. Som organisation skal vi have høj synlighed og tydelighed omkring vores værdier, kompetencer og værdiskabelse. Med denne strategi inviterer vi vores godt 400 turismevirksomheder, syv kommuner og cirka 2.000 frivillige til samarbejde. Men vi rækker også ud til dem, som ikke kender os endnu. Med turismen som middel fremfor mål bliver turismen relevant for flere, og vi påtager os en ny rolle i forhold til at styrke, skubbe og inspirere udviklingen på tværs.

Turismen er på vej ind i en ny æra

Med blik for de store forandringer omkring os, er det nu opgaven at lave en både klog og hurtig omstilling af produkter og værditilbud. Det gør vi med et skarpt blik for de tendenser, der påvirker turismen. Blandt andet:

Tid til et grønt gearskifte

På bagkant af pandemien står vi nu med en fantastisk mulighed for at sætte skub i den grønne omstilling. Arbejdet med at genopbygge turismen åbner op for en nødvendig samtale om, hvad og hvordan vi genopbygger. VisitAarhus forpligter sig på, at dette sker med afsæt i et ’Build Back Better’ mindset, så vi kommer stærkere og mere bæredygtig ud på den anden side.
 
Arbejdet med bæredygtighed og vækst rummer svære valg og fravalg, men også stort potentiale, der grundlæggende handler om at ramme en balance, hvor turismens positive effekter for væksten og beskæftigelsen går hånd i hånd med miljømæssige og sociale hensyn og prioriteringer.

Turismen kan og skal bidrage bredere til den bæredygtige og samfundsmæssige udvikling end de klassiske mål for økonomisk vækst som overnatnings- og forbrugstal.

Vi vil arbejde med klimamæssig, social og økonomisk bæredygtighed som forudsætning for balanceret vækst i turismen fremfor blot at tale om mere vækst.

Et bredere perspektiv på turisme

Shopping i Grenaa
Foto: Jesper Maagaard

Turismen foregår midt i vores lokalsamfund hver eneste dag – på museet henne om hjørnet, i dit sommerhusområde, i vores kulturhuse, på den lokale restaurant og på havnefronten uden for din arbejdsplads. Turisme påvirker vores hverdag, og bidrager positivt til, at der er et stærkt og varieret lokalt liv med flere kulturtilbud, butikker, restauranter og dagligvarebutikker. Det er derfor helt afgørende, at turisme foregår i dialog og er balanceret i forhold til lokalsamfundet, hvis borgerne fortsat skal bakke op om turismen.

Turisme er ikke et mål i sig selv, men et middel til at skabe resultater på en række parametre: som grundlag for arbejdspladser, bosætning, fysisk udvikling, infrastruktur, talenttiltrækning, livskvalitet og investeringer.

De tre spor i strategien

Turismen i Aarhusregionen skal bidrage til at skabe værdi og resultater både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Vi vil løfte og udvikle turismen med udgangspunkt i tre spor:

  1. Balanceret vækst
  2. Lokal stolthed og fællesskab  
  3. Grønnere turisme

Balanceret vækst

Den fortsatte turismevækst i Aarhusregionen har et stort potentiale for den lokale økonomi og som grundlag for lokale arbejdspladser. Ambitionen er at styrke og sikre turismeerhvervet som grundlag for regionens balancerede økonomiske udvikling.
En udvikling, der kun lykkes med afsæt i vores nye destinationsgeografi og på basis af et stærkt og forpligtende samarbejde mellem alle relevante aktører.

Lokal stolthed og fællesskab

Aarhusregionen ER et godt sted at bo og besøge. Aarhus er i 2020 og 2021 kåret som verdens 2. lykkeligste by af FN. Den lokale befolknings aktive medejerskab, medbestemmelse og engagement er afgørende for et steds attraktivitet. Turismen rammesætter og understøtter fortællinger om steder, og bidrager til at skabe identitet hos både lokalbefolkning og gæster.
Vi tror på, at turismen har et særligt potentiale for at bidrage til lokal stolthed, og det smitter direkte af på de besøgende.

Grønnere turisme

Turismens aktører i Aarhusregionen skal tage et fælles ansvar for at styrke turismens positive bidrag til en mere bæredygtig fremtid og arbejde for at reducere de negative klimamæssige aftryk - og hvor muligt også give mere tilbage, som det regenerative perspektiv på bæredygtighed lægger op til.
VisitAarhus vil arbejde hen imod en mere bæredygtig turisme ved at styrke og motivere turismevirksomheder og gæster til at træffe mere klimavenlige valg.

Invitation til samarbejde

Frivillige ReThinkers i Ebeltoft

Foto:VisitAarhus

A great place er vores plan for, hvordan vi får leveret på ambitionen om mere og bedre turisme i Aarhusregionen.
 
Verden er i hastig forandring og kræver stor omstillingsparathed hos alle involverede, men vi har aldrig haft et stærkere udgangspunkt for sammen at løfte turismen i vores destination. Derfor kan vi også kun understrege, at strategien er et agilt dokument. Vi arbejder med spor fremfor tjeklister. Dermed kan vi tilpasse aktiviteter og mål i takt med, at vi i fællesskab bliver klogere. Vi vil udmønte strategien i årlige handlingsplaner som tillæg til strategien.
 
Strategien er blevet til i samarbejde med alle jer: virksomheder, kommuner og ildsjæle i Aarhusregionen. Vi takker for jeres indspil og for jeres engagement og ser frem til jeres medspil på at realisere de opstillede ambitioner og mål.
 
Dét kan vi kun lykkes med sammen. Så det her er en invitation til samarbejde og til samtale om turismen.
 
Vi glæder os til rejsen!

Udarbejdet med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Læs mere

Du kan se og downloade vores strategi nedenfor, hvor du samtidig har mulighed for at dykke ned i nogle af de andre områder, vi arbejder med i VisitAarhus.

Læs hele VisitAarhus’ strategi
Strategi - A great place to live is a great place to visit
Læs VisitAarhus’ handlingsplan 2024
Udsigt på Djursland
VisitAarhus Sustainability Policy
Plantecaféen Plukk i Aarhus
Udviklingsprojekter
Letbanen ved Dokk1 i Aarhus

Share your moments with us: